Daag echt élke leerling uit
met Matrix Wiskunde

Differentiatie in het leerwerkboek

Gedifferentieerde oefentrajecten

  • Het openleertraject is transparant en gebruiksvriendelijk.
  • De kleuren verwijzen naar de weer- en meeroefeningen.
  • Wie meer uitdaging wil, kan zich uitleven met de steroefeningen.

Differentiatie in de handleiding

Ook als leerkracht krijg je een overzicht van wat basisleerstof is en waar Matrix Wiskunde verder gaat. De differentiatietips in de handleiding tonen extra mogelijkheid om naast differentiatie op moeilijkheidsgraad ook te differentiëren in werkvormen, op interesse van de leerling …

Differentiatie op Pelckmans Portaal
voor de leerling

Op Pelckmans Portaal vinden je leerlingen bij elke les een oefentraject dat ze zelfstandig kunnen maken. Daarbij wordt directe feedback gegeven.

Differentiatie op Pelckmans Portaal
voor de leerkracht

Op Pelckmans Portaal kun je zien welke leerlingen het online oefentraject volgden en hoe ze daarop scoorden. Zo kun je een persoonlijke terug­koppeling maken naar een leerling met gerichte feedback op zijn of haar gemaakte fouten.

Ken je klassiekers  • Op basisvaardigheden in wiskunde moet blijvend geoefend worden.
  • De rubriek Ken je klassiekers, aan het einde van elk hoofdstuk, test leerlingen op hun parate kennis van getallenleer en meetkunde.
  • Via de code naast elke oefening kunnen ze de leerstof die ze niet meer beheersen, vlot opfrissen in het vademecum bij het leerwerkboek.


Problem solving

Probleemoplossend denken binnen wiskunde is niet enkel weggelegd voor de sterkste leerlingen. Aan de hand van enkele gerichte voorbeelden krijgt elke leerling al snel de heuristieken onder de knie en leert hij stap voor stap dat problem solving haalbaar wordt.

De systematische en progressieve aanpak resulteert in uitdagende probleemstellingen, op maat van elke leerling.

uit: Matrix Wiskunde 1 Getallenleer

uit: Matrix Wiskunde 1 Getallenleer