De auteurs van Matrix Wiskunde 1 en 2
Mieke D’Hollander
Fabienne Duelen
Els Goetschalckx

Wat zijn de uitgangspunten voor
de vernieuwing van Matrix Wiskunde?

De nieuwe eindtermen en leerplannen stellen de ontwikkeling van elke lerende centraal. Je moet dus kunnen aantonen hoe je élke individuele leerling uitdaagt. Hoe je differentieert. Hoe je feedback geeft en hoe je leereffecten meet.

Van jou wordt verwacht dat je een antwoord kunt geven op volgende vragen:

  1. Hoe ontwikkel en bewaak je de kwaliteit van je vak? De werking van de vakgroep is daarbij essentieel.

  2. Hoe toon je aan in welke mate je leerlingen de eindtermen en leerplan­doelen bereiken?

De vernieuwde Matrix Wiskunde wil sterk inspelen op wat van jou als leerkracht verwacht wordt. Het leerwerkboek, Pelckmans Portaal én de handleiding reiken je tools aan om élke leerling uit te dagen. Daarnaast beschrijven we per eindterm en per leerplandoel hoe je ze kunt bereiken en evalueren met Matrix Wiskunde.

Chris Grieten
Annick Jehaes
Daisy Peelmans
Sonja Rucquoij
André Snijers

Tim Surma
Lief Van Duffel
Kristel Vanhoyweghen
Betty Weyns

met medewerking van
Christof Berghmans
Chris Cambré
Katrijn De Crop
Frieda De Lannoy

Karolien Delmotte
Patrick Tydtgat
Rob Vancleef