De structuur van Matrix Wiskunde

Op verkenning

Stap voor stap, met veel aandacht voor structuur, wordt de nieuwe kennis aangebracht. Waar zinvol vanuit realistische contexten.

De groene theoriekaders zetten de leerstof op een heldere manier vast.

Dit kun je al

Enkele eenvoudige oefeningen om de noodzakelijke voorkennis van de leerlingen in kaart te brengen. Naast elke oefening staat een verwijzing naar het vademecum. Leerlingen kunnen daar hun kennis opfrissen. 

uit: Matrix Wiskunde 2 Getallenleer

uit: Matrix Wiskunde 2 Getallenleer

Een beperkt aantal oefeningen om te controleren in welke mate de leerlingen de theorie begrijpen. Boven elke startoefening staat het leerdoel.

Startoefeningen

Weer- en meeroefeningen

Weer
Leerlingen die nood hebben aan herhaling of zelfs een stap terug moeten zetten, maken de weer-oefeningen. Op Pelckmans Portaal kunnen de leerlingen ook verder oefenen.

We duiden de weeroefeningen aan met een oranje kleur.

Meer
Leerlingen die de startoefeningen beheersen, maken de meeroefeningen. Wie extra uitdaging nodig heeft, vindt zeker zijn gading in de vele verdiepingsoefeningen, gaande van * tot ***.

We duiden de meeroefeningen aan met een blauwe kleur. 


uit: Matrix Wiskunde 2 Getallenleer

uit: Matrix Wiskunde 2 Getallenleer

Eén leerwerkboek voor getallenleer
en één voor meetkunde

Leerlingen hebben nood aan houvast en structuur.

Twee leerwerkboeken maken het aanbod transparant.

Leerlingen kunnen hun cursus zo op orde houden en vinden makkelijker hun weg naar de oefeningen.

uit: Matrix Wiskunde 2 Meetkunde